• Makluman

  Addendum Pembatalan Arahan Kepada Petender Bagi Perkara 15.2.1 Iaitu Mengemukakan Dokumen Dalam Bentuk Perfect Binding

  Share
  Awam
  16 - 28 Jun 2021


  LANJUTAN ARAHAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) YANG TELAH
  DIUMUMKAN OLEH KERAJAAN BERKUATKUASA PADA 15 JUN 2021 HINGGA
  28 JUN 2021, PERBADANAN PUTRAJAYA TELAH MEMUTUSKAN UNTUK
  MEMBATALKAN ARAHAN KEPADA PETENDER BAGI PERKARA 15.2.1 IAITU
  MENGEMUKAKAN DOKUMEN SECARA PERFECT BINDING NAMUN PERKARA
  LAIN PADA PERKARA 15.2.1 ADALAH DIKEKALKAN.