• Annoucements

    Makluman Jualan Tender Dan Sebut Harga Secara Janji Temu

    Share
    Public
    6 - 23 Jul 2021

    Sukacita dimaklumkan bahawa Perbadanan Putrajaya telah menjadualkan semula tarikh jualan tender dan sebut harga secara janji temu. Maklumat tender dan sebut harga yang terlibat adalah seperti di dokumen lampiran.